Wie zijn eigen weg volgt, wordt nooit ingehaald...


B Interim 
Is het inhuren van B by B in de persoon van René Booms. René zal integraal deel uitmaken van uw organisatie en in dienst staan van u en uw doelstellingen. Deze doelstellingen worden in goed overleg met u bepaald, tussentijds geëvalueerd en getoetst op haalbaarheid. 


B Team 
Is er op gericht om de effectiviteit van uw gehele team of een deel hiervan onder de loep te nemen. Gezamenlijk werken we aan een beter resultaat. Deze verbetering wordt in de regel tot stand gebracht door een combinatie van gezamenlijke training en persoonlijke begeleiding. Na elke dag van training volgt er een intervalperiode. In deze periode passen de deelnemers de aangereikte inzichten in de praktijk toe. Deze manier van werken waarborgt het effect van training, ook op de lange termijn.


B Personal
Is intensieve persoonlijke begeleiding, één op één. Tijdens dit proces worden alle specifiek voor u belangrijke zaken in kaart gebracht en onder de loep genomen. Samen werken we aan uw persoonlijke effectiviteit en het bevorderen van de resultaten.